Güvenlik pratiklerini uygulayan firmaların %45'inde iş kaynaklı sakatlanmalar %10 ve daha fazla oranda azalıyor. Çok ciddi veya ölümcül kazalar, kaza önleyici kazaların maliyetinden 48 kat daha fazla maliyete yol açıyor.


49

Güvenlik pratiklerini uygulayan firmaların %49'unda proje bütçeleri %1 ile %5 arasında değişen oranlarda azalıyor.Proje takvimlerini güvenlik pratiklerini gözeterek geliştiren firmaların %50'sinde proje süreleri en az bir hafta kısalıyor.