irata
65 ülkede bulunan sertifikalı IRATA üyesi şirketler arasında yapılan bir anketin ardından, IRATA'nın kağıt tabanlı kayıt defterinin dijital alana aktarılmasına karar verildi. Ankete katılan 423 küresel üye şirketin %73'ü, yalnızca Sertifikalı IRATA Seviye 3 Teknisyenleri ve IRATA üye şirket temsilcilerinin kayıt defteri çalışma saatlerini doğrulamasını istiyor. Seviye 3 (L3) IRATA teknisyenleri, bir IRATA üyesi şirkette çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın çalışma saatlerini doğrulayabilecektir.

IRATA sertifikalı üyelerin iple erişim işgücünün kalifiye bir L3 tarafından denetlendiğinden emin olmaları ve aynı şeyin IRATA tarafından denetime tabi olmayan IRATA sertifikalı olmayan üye iple erişim şirketlerine de uygulanmasını istemeleri gerekmektedir. Kağıt tabanlı bir sistemden dijital bir sisteme geçiş zor olsa da, IRATA sertifikalı üyeler için faydaları açıktır.

Otomatikleştirilmiş üç aylık teknisyen verileri Günlüğe kaydedilen çalışma saatlerinin iyileştirilmiş bütünlüğü İyileştirilmiş istatistiksel veriler Bulut tabanlı güvenli yedekleme Teknisyen Bilgi beslemesi (güvenlik bültenleri vb.) Uygulama tabanlı olay raporlama Çevre dostu Teknisyenler için uygun maliyetli Geliştirme süreci iyi bir şekilde devam etmektedir ve harici yazılım geliştiricileri, projenin bölümleri için ihaleye davet edilmektedir. IRATA'nın kendi bünyesinde yetenekli yazılım geliştirme ekibi vardır ve ana odak noktaları bu önemli adım değişikliği için kendi iç sistemlerinin hazırlanmasıdır. Veri güvenliği, kullanıcı kimlik doğrulaması ve güvenilirlik, yeni yazılım uygulaması için temel gereksinimlerdir ve bir süre sağlam testler gerekecektir.

Bu arada, bir IRATA çalışma grubu, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir web tabanlı dijital kayıt defteri kullanarak politikalar ve spesifikasyonlar üzerinde anlaşmaya varıyor. IRATA, geçişi ve sistemin uygulamadan çok önce nasıl çalışacağını açıklamak için tüm teknisyenlerine yazacaktır.

#irata
#iratainternational
#iratatürkiye
#iratatraining
#owlaq
#owlaqirata
#ropeaccess
#ropeaccesstechnician
#keşfet

@iratainternational