yucap
2019 yılında Ankara'da kurulan Yüksekte Çalışma Profesyonelleri Derneği kurucusu olduk. Derneğin kurulumunda aktif olarak rol almaktan memnuniyet duyuyoruz. YÜÇAP'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını firmamız kurucularından Ali Şahin yapmaktadır.

Derneğin Kurlum Amacı Madde 3 te detaylı anlatılmıştır.

Dernek; Yüksekte Çalışma ile Endüstriyel Alanlarda İple Erişim, faaliyetleri alanında üyelerinin, faaliyet ve kişisel becerilerini, diğer mühendislik, teknisyenlik, sağlık ve güvenlik faaliyet ve eğitimleriyle birleştirilerek, üyelerine profesyonel çözümler sunmak, üyelerinin menfaatlerini korumak, üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak, haksız rekabeti önlemek, gelişmelerine yönelik çabaları desteklemek ve onları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil etmek, farklı sektörlerde her türlü yüksekte çalışma, iple erişim, iş güvenliği ve uluslararası geçerlilikte iple erişim teknisyenliği eğitimi ve sertifikalandırması gibi gereksinimlerini karşılamak, yüksekte çalışma alanında akredite faaliyetlerde bulunmak,  bu alanda faaliyet gösteren üyeleri ile devlet arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası alanlarda çalışan yüksekte çalışma profesyonelleri ve iple erişim teknisyenlerinin faaliyet alanlarının  hizmet niteliklerini iyileştirmek ve  mesleki gelişimlerini yükseltmek,  üyelerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun faaliyet göstermelerini sağlamak ve denetlemek,  bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim, danışmanlık hizmetleri vermek, yüksekte çalışma profesyonelleri ile endüstriyel alanlarda iple erişim teknisyenlerinin ilgili her türlü işlemlerin doğru şekilde kayıt altına alınmasına katkıda bulunmak, Yüksekte Çalışma Profesyonellerince ve Endüstriyel Alanlarda İple Erişim Teknisyenlerince yürütülen faaliyetlerde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasına katkıda bulunmak, bu alanda bilirkişilik yapmak, Yüksekte Çalışma Profesyonellerine ve Endüstriyel İple Erişim Teknisyenlerine çevre bilinci kazandırılması ve üretim kalitesinin artırılması için eğitim, danışmanlık, proje ve kamuoyu oluşturmak amacı ile kurulmuştur.

Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hep birlikte daha ileriye sloganıyla derneğin çalışmalarında destekçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz.